Lấn sang thị trường ô tô, Apple có 'vũ khí' gì lợi hại?

Sự kiện: Zone 4.0
Tham vọng sản xuất ô tô của Apple đã được đồn đoán trong nhiều năm, tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể chắc chắn điều này có trở thành sự thật không. Những gì chúng ta có thể chắc chắn là ô tô của Apple sẽ là ô tô tự động và chạy hoàn toàn bằng pin. Vậy, Apple đã có sẵn kinh nghiệm thiết kế và sản xuất ở những bộ phận nào?

M.B (Theo Wall Street Journal)