Làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc phấn khởi vì giá cao, đắt hàng

Nhu cầu đèn ông sao tăng đột biến sau nhiều năm ảm đạm, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người làm đèn làng Báo Đáp.

Anh Phú