Lao như tên bắn xuống hồ, đại bàng không bay lên nổi vì con mồi quá to

Một con đại bàng đuôi trắng lao xuống nước săn mồi nhưng không thể cất cánh bay lên.
Nguồn Maramedia