Sẽ có 4 bộ cân kiểm tra tải trọng xe tự động được lắp đặt trên Quốc lộ 5 nhằm kiểm soát xe quá tải.