Lễ hội đốt cả núi vàng mã 'lấy đỏ' cầu may ở Hà Nội

Xuân Minh Nhà báo

Xem các bài viết của tác giả
21h ngày 1/2 (11 tháng giêng), người dân làng An Định (Hà Đông, Hà Nội) lại hội tụ tại đình để chia lộc làng, "lấy đỏ" cầu may mắn cho cả năm.