Lơ là phòng dịch, người Thủ đô nghĩ ra 1001 lý do 'quên' đeo khẩu trang

Sự kiện: Dịch COVID-19
Trong khi chính quyền các cấp đang tập trung lực lượng, nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong nước thì không ít người dân lại lơ là các quy định phòng dịch.

Đình Hiếu