Lở núi khủng khiếp chôn vùi hàng trăm mét đường ở Trung Quốc

Sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại hôm 3/10 ở thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Nguồn: Newsflare