Lợi ích không ngờ từ việc cha mẹ tranh luận trước mặt con trẻ

Nhiều cha mẹ quan niệm rằng không nên tranh luận trước mặt con trẻ, tuy nhiên, một nghiên cứu khác lại cho thấy điều ngược lại.

A.B (Theo The Atlantic)