Phụ huynh nên xin lỗi con trẻ như thế nào cho đúng?

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Nhiều bậc phụ huynh sẽ cảm thấy khó khăn khi thừa nhận những sai lầm của mình trước mặt con trẻ vì cho rằng, xin lỗi đồng nghĩ với sự yếu đuối, đầu hàng trước con.

A.B (Theo Parenting, Video: Top5Gaming, World's Strictest Parents, Lifetime)