Lớp học 21 năm xoá mù chữ miễn phí của cô giáo Hà Nội

Sự kiện: Việc tử tế
Suốt 21 năm qua, đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6, cô giáo Phạm Thị Huyền mở lớp miễn phí cho các học trò đặc biệt: bạn thì hoàn cảnh khó khăn, bạn là trẻ khuyết tật, mồ côi, thậm chí những người đi làm, có vợ con vẫn theo học.
Linh Trang - Anh Phú