Lừa bạn gái vào nhà nghỉ trên đảo vắng và cái kết cười rung rốn

Sắp xếp mọi tình huống để được ngủ chung phòng với bạn gái trên đảo vắng ai ngờ đến giờ phút đi ngủ gặp ngay một ... Trình Giảo Kim.

2T