Mặc biển cấm, ‘xe hợp đồng’ hồn nhiên dừng trên cầu Long Biên

Theo quy định, cầu Long Biên chỉ cho phép người đi bộ, xe thô sơ, xe máy lưu thông. Ở hai đầu cầu đã cắm biển cấm ô tô lưu thông.

Nguồn: MXHGT