MC Quyền Linh vừa thu hoạch đu đủ, vừa hát nghêu ngao trêu bà xã Dạ Thảo: "Cây đu đủ Dạ Thảo trồng từ khi anh vẫn đi chống dịch/ Nay dịch đã qua rồi nên anh đến đây thu hoạch....". Dân mạng hết lời khen chị Thảo trồng cây mát tay.

Mỹ Loan