Mochi: Nghệ thuật làm bánh 'nguy hiểm' cần đến niềm tin tuyệt đối

Với nghệ nhân Mitsuo Nakatani, làm bánh Mochi cần nhất là niềm tin với người đồng nghiệp. Với tốc độ 3 nhát chày mạnh trong 1 giây, nếu không đủ niềm tin vào nhau, sẽ chẳng ai muốn làm bánh theo kiểu 'nguy hiểm' như thế này.

Q.N (Video: Great Big Story)