Tục lệ đội tóc của người chết lên đầu để tưởng nhớ tổ tiên

Ở làng Longjia, huyện Gaoxing, Trung Quốc, các cô gái điểm trang bằng búi tóc khổng lồ trên đầu. Búi tóc này được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, và được tạo thành từ tóc của bà, của mẹ, của cụ, của những người đã khuất núi, góp nhặt từng sợi qua hàng trăm năm.

Q.N (Theo Great Big Story)