PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, cho biết đến nay cả nước mới có 37 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử.