Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, 5 năm trước mỗi ngày có 50.000 giao dịch ngân hàng, hiện đã đạt 8 triệu giao dịch/ngày. Giá trị giao dịch lên tới 900.000 tỷ đồng/ngày, tương đương 40 tỷ USD giao dịch qua ngân hàng.