Mỗi ngày tại Mỹ có gần 40 đám cưới trẻ em

Theo số liệu thống kê, trong vòng 15 năm qua, đã có khoảng 200 nghìn đám cưới trẻ em được tổ chức tại Mỹ, tức là gần 40 đám cưới diễn ra mỗi ngày.


Theo VTC14