Một ngày của các phi hành gia trên ISS

Sự kiện: Zone 4.0
Bạn có bao giờ tự hỏi cuộc sống trong không gian diễn ra như thế nào? Cuộc sống của những con người dũng cảm sống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vô cùng đặc biệt.

M.B (Theo Tech Vision)