Một trong những phát minh quân sự vĩ đại nhất thế kỷ 21

Một chiến binh không cần ăn hay ngủ, một chiến binh không bao giờ biết sợ hãi hay phàn nàn, một chiến binh cao khoảng 0,9 M...Robot vũ trang đâu tiên trên thế giới được trang bị rất nhiều vũ khí
Nguồn QPVN