Mượn điện thoại rồi bỏ chạy và pha phản ứng nhanh của người tài xế

Nam thanh niên mượn điện thoại rồi bất ngờ bỏ chạy nhưng người tài xế xe công nghệ đã có phản ứng cực nhanh và chuẩn xác để bảo vệ tài sản của mình.

Video: Ticktok@Duong Crane