Vờ mua điện thoại rồi ôm hàng bỏ chạy, tên cướp bị tóm gọn ngay sau đó

Vờ mua điện thoại rồi ôm hàng bỏ chạy, tên cướp bị tóm gọn ngay sau đó

Với thủ đoạn vờ mua điện thoại, rồi bất ngờ bỏ chạy, một nam thanh niên đã bị tóm gọn ngày sau đó.

Nguồn Facebook@Nguyễn Thanh Hải