Mỹ Lệ làm mới hit tạo nên tên tuổi sau 20 năm

Sau khi ra miền Trung cứu trợ, Mỹ Lệ ra MV kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

Huỳnh Quyên