Tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM là 76,2, tuy nhiên, số năm trung bình sống khỏe mạnh chỉ đạt 64.