Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo Nghị quyết, dự toán số thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.700.988 tỷ đồng.