thu ngân sách

Cập nhập tin tức thu ngân sách

"Nghệ An hãy biến đất địa linh nhân kiệt của từng cá nhân thành địa linh nhân kiệt của cả hệ thống mới có hiệu quả", nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói.

Chấm dứt thời kỳ tiền 'dễ dãi', cảnh báo lãi suất sẽ tăng lên

Để tránh bị rủi ro tỉ giá và dòng vốn ra, lãi suất trong nước sớm muộn cũng sẽ phải tăng lên, nợ xấu ngân hàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh.