Dịch Covid-19 đã thay đổi vĩnh viễn rất nhiều khía cạnh trong đời sống. Nó tạo ra sự xa cách về vật lý. Nhưng "xa mặt mà không cách lòng" - internet và mạng xã hội đã cho phép chúng ta đến gần nhau hơn thường lệ. Học online, thi online... nói riêng và chuyển đổi số giáo dục nói chung là xu thế tất yếu.

Sáng ngày 5/9/2020, tất cả các trường học ở Đà Nẵng đã tổ chức khai giảng trực tuyến. Cô Phan Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, chia sẻ trong 30 năm đi dạy, đây là lần đầu tiên Lễ khai giảng không có học sinh.