NASA bắt đầu tìm kiếm sự sống ở Sao Kim

Sự kiện: Zone 4.0
Trong 30 năm qua, chúng ta đã đổ dồn sự chú ý vào Sao Hỏa. Trong khi đó, Sao Kim lại tương đồng với Trái đất nhất. Do vậy, các nhà nghiên cứu đang đẩy mạnh các nhiệm vụ khám phá Sao Kim.

M.B (Theo Wall Street Journal)