Nếu ước mơ được ngủ nướng, không bao giờ rời khỏi giường thành sự thật

Đôi khi bạn ước mơ sẽ không bao giờ phải rời chiếc giường ấm áp của mình. Nhưng hãy coi chừng nếu điều này trở thành hiện thực...

Q.N (Video: Science Insider)