Nghịch dại, 3 đứa trẻ dùng bình cứu hỏa phun khắp hành lang chung cư

Một nhóm trẻ em bị bắt gặp đang chơi đùa với bình cứu hỏa trong một tòa nhà dân cư

Theo Newsflare