Ngư dân liều mình cứu bò sa lầy bên cạnh đàn cá sâu khổng lồ

Một đàn cá sấu khoảng 20 con đang chia nhau bữa trưa thịnh soạn là một con bò trên sông Ord tại Đông Kimberley, Tây Úc.

Theo DM