Người đàn ông bị con trăn khủng tấn công trúng mặt khi vừa mở chuồng

Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn nguy hiểm này đã được camera an ninh ghi lại.
Nguồn MXH