Người đàn ông dành cả cuộc đời để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân

Bruce Beach đã tự bỏ tiền mua một khu đất rộng cùng nhiều trang thiết bị khác, để xây dựng một hầm trú ẩn có thể tránh tia và bụi phóng xạ khi có chiến tranh hạt nhân xảy ra. Căn hầm này có thể chứa đến 1000 người và Bruce tin rằng nhân loại đang tiến đến những chuỗi ngày tồi tệ.
Video: BBC