Người đàn ông một mình ‘cứu khát’ 240 ha lúa của làng bị phong tỏa

Ông Quảng Đại Cấm ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận là người đã ‘cứu khát’ cho 240 ha lúa của cả làng Chăm Bầu Trúc khi làng này bị phong tỏa vì có ca nhiễm Covid-19.

Nguyễn Đức