Người đàn ông vô gia cư nhặt ve chai nuôi đàn chó 30 con suốt 30 năm

“Không bán chó. Chó là bạn, không phải là thức ăn” là dòng chữ được in rõ ràng, dán ngay ngắn trên chiếc xe ba gác tự chế của người đàn ông vô gia cư giữa lòng Sài Gòn.

Thanh Phi