Người dân tình nguyện ra chốt chặn, bảo vệ mùa vải thiều Bắc Giang

Sự kiện: Dịch COVID-19
Người dân tại huyện Lục Ngạn tình nguyện ra các chốt kiểm soát để làm việc nhằm bảo vệ an toàn mùa vải thiều sắp đến ngày thu hoạch.

Đình Hiếu- Vũ Điệp- Kiên Trung