Người mẹ viết tiếp ước mơ của con trai mất trên đường làm thiện nguyện

Đè nén đau thương, cô Hà Thị Bích Lan tâm nguyện dành cuộc đời còn lại để thay con thực hiện tiếp ước mơ làm thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Phi