Người ngoài hành tinh từng xuất hiện trên Trái Đất từ thời cổ đại?

Sự kiện: Zone 4.0
Thuật ngữ UFO hay vật thể bay không xác định được sử dụng từ những năm 1950. Tuy nhiên, dường như một số vật thể bay không xác định và người ngoài hành tinh đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước.
M.B (Theo Unveiled)