Người phụ nữ bán hủ tiếu thuê 2000 m2 đất, cứu cả nghìn chó, mèo từ lò mổ

Suốt 6 năm, ngoài công việc bán hủ tiếu, chị Huỳnh Thị Như Quyên kiêm thêm cả công việc chăm sóc trạm chó mèo với số lượng lên đến cả nghìn con.

Minh Nghĩa - Kiều Trinh