Người Thái Lan làm lễ tạ lỗi với nữ thần hang Tham Luang

Người Thái cho rằng, dù vô tình, nhưng các thành viên đội bóng Heo Rừng đã xúc phạm đến nữ thần hang Tham Luang. Do đó, họ đã tổ chức một lễ hội lớn, dâng nhiều hương hoa, lễ vật. Trước là để tạ ơn sự phù hộ, chở che, sau là để tạ lỗi với nữ thần cai quản hang Tham Luang.
Video: BBC