Mariana Mazzucato, nhà nghiên cứu về kinh tế đổi mới và giá trị công, nhận định rằng mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lý tưởng nhất là trở thành dạng “cộng sinh” hai bên cùng có lợi.

Mariana Mazzucato, nhà nghiên cứu về kinh tế đổi mới và giá trị công, nhận định rằng mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lý tưởng nhất là trở thành dạng “cộng sinh” hai bên cùng có lợi.

Mariana phân tích nhiều khía cạnh của loại hình này trong cuốn sách “Nhà nước khởi tạo". Theo bà, mối quan hệ này đòi hỏi sự “đồng vận” nhịp nhàng giữa nhà nước và khu vực tư nhân, mỗi bên phát huy lợi thế nội tại để trở thành động lực, tạo đà góp phần vào sự phát triển chung.