Nhà nước khởi tạo

Cập nhập tin tức Nhà nước khởi tạo

Nhà nước khởi tạo, chìa khóa để nước Mỹ hùng mạnh

Mariana Mazzucato, nhà nghiên cứu về kinh tế đổi mới và giá trị công, nhận định rằng mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lý tưởng nhất là trở thành dạng “cộng sinh” hai bên cùng có lợi.

'Nhà nước khởi tạo' phân tích tỉ mỉ về vai trò của nhà nước

Một trong không ít cuốn sách đi vào phân tích, mổ xẻ sâu, tỉ mỉ chủ đề vai trò của nhà nước là 'Nhà nước khởi tạo' của Mariana Mazzucato, một chuyên gia có uy tín về vấn đề sáng tạo.

Nhà nước khởi tạo: Nhà nước mạnh - kinh tế mạnh

Có rất nhiều câu chuyện thực tế được đề cập trong cuốn 'Nhà nước khởi tạo' của tác giả Mariana Mazzucato. Tác giả có góc nhìn mới về vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo cho công cuộc phát triển.