Nhai ngấu nghiến rắn độc, sóc chuột bỏ mạng vì bị báo thù

Một con rắn độc đã trở thành bữa ăn ngon lành của sóc chuột, nhưng điều bất ngờ đã xãy ra ngay sau đó
Theo EBS