NBA đã mua 2.000 chiếc nhẫn thông minh được sản xuất bởi Công ty thiết bị y tế Oura Health, để phục vụ quá trình kiểm dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác minh tính hiệu quả của thiết bị này. Vậy, chiếc nhẫn thông minh Oura Ring có thực sự cảnh báo được Covid-19?

M.B (Theo The Verge)