Không chỉ với ngành du lịch, nếu nhận thức chưa tới sẽ khó thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là nhận thức của người đứng đầu.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ ra rằng, “sóng thần” Covid-19 ập đến, buộc tất cả các DN du lịch phải lựa chọn: chuyển đổi số hay là chết. Không chỉ các DN lớn mà ngay cả nhiều công ty du lịch nhỏ và vừa cũng triển khai thông qua việc thuê nền tảng để tự cứu chính mình khi trở lại cuộc đua. Tuy nhiên, ông đánh giá, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành du lịch vẫn đơn lẻ theo kiểu mạnh ai người đó làm và chưa có sự thống nhất.