Nhập vắc-xin Covid-19 về tiêm diện rộng, Anh đối mặt với thách thức lịch sử

Sự kiện: Dịch COVID-19
Nước Anh sẽ triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trên diện rộng vào thứ 3 tới. Khác với Nga đang tiến hành tiêm loại vắc-xin tự sản xuất, Anh phải nhập vắc-xin về. Đây là một quá trình nhiều thách thức và ngay cả các nhà quản lý cũng chưa tìm ra các biện pháp tối ưu cho chiến dịch này.

Q.N (Theo ITV News)