TT đắc cử Biden: 'Đây không phải là nhiệm kỳ thứ 3 của ông Obama'

Ngày 24/11, lần đầu tiên từ ngày Bầu cử (3/11), TT đắc cử Joe Biden có buổi phỏng vấn trực tiếp 1 -1 với báo chí. Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay sau khi ông công bố một số thành viên chủ chốt của nội các. Ngay mở đầu buổi trò chuyện, ông đã khẳng định nhiệm kỳ của ông không phải là nhiệm kỳ thứ 3 của ông Obama như nhiều người nói.

Q.N (Theo NBC)