Nhóm nhạc Việt đông thành viên nhất 'chơi trội' dựng sân khấu riêng

"Nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam" SGO48 vừa khai trương SGO48 Station - sân khấu dành riêng cho những buổi diễn của nhóm.

Đăng Khoa