Những chiếc mặt nạ sát nhân đầy ám ảnh trên màn ảnh rộng

Điểm qua những chiếc mặt nạ đáng sợ, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ để khán giả phải khóc thét khi xem trên màn ảnh rộng.

Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Movieclips Trailers, @Moveek Trailers, @Universal Pictures, @FilmSelect Trailer Channel