Ôi hoàng đế bệ hạ của ta: Cười ngất với cách thuần phục lừa của Lạc Phi Phi

'Ôi hoàng đế bệ hạ của ta' - bộ phim xuyên không với nội dung hài hước nói vể tính cách của 13 cung Hoàng đạo (thêm tính cách cung Xà Phu) đang khiến cộng đồng giới trẻ thích thú đón chờ từng ngày.

Biên dựng: Châm Phạm
Nguồn: Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta 2018 Vietnam Fanpage